Vinařská obec Borotice

Obec Borotice

Obec Borotice

Oficiální stránky obce Borotice v okrese Znojmo.

 

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Borotice č. 1/2019, o místním poplatku ze psů (1.1.2020-)

Obecně závazná vyhláška obce Borotice č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1.1.2020-)

Obecně závazná vyhláška obce Borotice č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (1.1.2020-)

 

Obecně závazná vyhláška obce Borotice č. 1/2018 o místních poplatcích (1.1.2019-31.12.2019)

Příloha č. 1 OZV obce Borotice č. 1/2018 o místních poplatcích (1.1.2019-31.12.2019)

Příloha č. 2 OZV obce Borotice č. 1/2018 o místních poplatcích (1.1.2019-31.12.2019)   

Obecně závazná vyhláška č. 12011-školského obvodu základní školy 17.09.2011

 

Nařízení obce

Tržní řád obce Borotice 24.10.2019

 

 

           Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

           Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad

           Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

V tištěné podobě k vyzvednutí na OÚ v době úředních hodin.

 

                        Symboly pro platby

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

banner klesti BLOND1  krizport