Vinařská obec Borotice

Obec Borotice

Obec Borotice

Oficiální stránky obce Borotice v okrese Znojmo.

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Borotice č. 1/2018 o místních poplatcích 1.1.2019

Příloha č. 1 OZV obce Borotice č. 1/2018 o místních poplatcích 1.1.2019

Příloha č. 2 OZV obce Borotice č. 1/2018 o místních poplatcích 1.1.2019    

Obecně závazná vyhláška č. 12011-školského obvodu základní školy 17.09.2011

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

banner klesti BLOND1  krizport