Kaplička v zimě

Náměstí

Jesličky před Obecním úřadem

Kryté posezení

Zahájení 3. etapy dostavby kanalizace

Vážení spoluobčané,

dne 01.03.2017 byla započata III. a poslední etapa výstavby kanalizace v naší obci. Její dokončení je plánováno nejpozději 30.06.2017.

Realizační firmou se na základě výběrového řízení stala  firma COLAS CZ Znojmo, která již prováděla výstavbu předešlých dvou etap.

Práce byly započaty v první řadě na komunikaci za bývalou školou směrem na kopeček, jak dokládají přiložené fotografie a dále budou pokračovat v části obce směrem na Lechovice.

Členění stavby je následující: 1. SO 01 Splašková gravitační kanalizační síť, 2. SO 02 Výtlační kanalizační řad a 3. SO 03 Čerpací stanice ČS2.

Napojení kanalizačních přípojek:

Na splaškové kanalizaci budou napojeny projektované kanalizační přípojky (provedení přípojek je řešeno a upřesněno samostatným projektem, polohu napojení a délky napojení nutno upravit podle tohoto projektu). Napojení přípojek bude provedeno hrdlovými odbočnými tvarovkami na PP potrubí kanalizace.

Hrdlové odbočky budou mít odbočky DN 150 a odbočení bude ukončeno v revizní plastové šachtě o průměru DN 400. Napojení přípojek bude z PVC hladkého hrdlového potrubí.

Na stokové síti bude celkem 37 ks napojení a celková délka napojení je uvažována 187,8 m.

O dalším průběhu výstavby či změnách vás budeme informovat. Podrobnější dotazy či připomínky směřujte prosím na OÚ Borotice či starostu obce.

Zpracoval: Jan Kresan

Obecní úřad Borotice

Borotice 71

671 78 Jiřice u Miroslavi

Tel.: +420 515 257 231
Fax: +420 515 257 231
E-mail:
obec.borotice@seznam.cz
Mapa: Zobrazit na mapě

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru aktualit publikovaných na stránkách obce.


Náhodné fotogalerie

Všechny fotogalerie

  • Protikorupční linka
  • Jihomoravský kraj
  • Město Znojmo